Neporiadok na Klokočovej nemá konca kraja

Zamestnanci miestneho podniku VPS a dodávatelia čistiacich prác sú dennodenne v teréne. Intenzívne čistenie Petržalky sa začalo už minulý týždeň. „Veľmi nás zdržuje riešenie nelegálnych skládok pri Dunaji ako je priestor Kočánkova a Klokočová. Chceli by sme ho vyčistiť do konca týždňa. Včera sme ukončili časť na Klokočovej a dnes ráno tam bola dovezená fúra odpadu“, povedal František Guth z VPSky, ktorý zistil, že odpad pochádza od ľudí, ktorí vypratávali pivnice a garáže.
Zamestnanci MP VPS dnes vyčistili aj terasu Rovniankova a pokračujú aj v podterasových priestoroch. Tento priestor bol naposledy čistený 9.12.2011. „Zo strany MP VPS je vonku v teréne všetko, čo má ruky. Pochvalne sa vyjadrím aj o aktivačných pracovníkoch z úradu práce. Možno máme šťastie, ale robia s kmeňovými pracovníkmi MP VPS bez rozdielu. Dnes sme z priestoru na Rovniankovej odviezli plnú traktorovú vlečku odpadu. Z nábrežia Dunaja z Klokočovej sme zatiaľ odviezli takmer 10 kontajnerov odpadu“, napočítal F. Guth.

Ďalší dodávatelia prác pre mestskú časť v Petržalke finišujú s výrubom, orezom stromov a zároveň dočisťujú kríky a trávniky. Keby neustále nebolo treba riešiť skládky a miesta po bezdomovcoch, mohli by pracovníci verejnoprospešných prác pozornosť sústrediť na zmysluplnejšiu prácu – ako sú verejné detské ihriská, školské dvory a pod. Tieto práce okrem toho brzdia vps-károv v osádzaní košov a lavičiek, o ktoré sa zaujímajú obyvatelia Petržalky. Aj pracovníci Povodia Dunaja začali s čistením Chorvátskeho ramena, Pracovníci miestneho podniku VPS sa k nim pripoja, len čo ukončia práce na Klokočovej a Kočánkovej, zatiaľ sú nápomocní zberným dvorom.

web od 2day