Verejná obchodná súťaž – Odvoz, zhodnocovanie alebo zneškodnovanie kom. odpadu v mestskej casti Bratislava-Petržalka.

web od 2day