Literárny draft v knižnici

Miestna knižnica Petržalka v spolupráci s OZ Literis pozýva všetkých záujemcov na 2. Literárny draft.
Literárny draft je projekt, ktorý sa obracia predovšetkým na autorov publikujúcich na internete. Autorov, ktorí sú známi takmer výhradne prostredníctvom svojich nickov, či blogových stránok. Autorov, ktorí nemajú žiadnu alebo majú minimálnu publikačnú činnosť v tlačených periodikách – teda autorov, ktorí sú zatiaľ neobjavení, ale radi by objavenými boli.

S kým sa môžete zoznámiť?

Linda Šagátová – študentka gymnázia, žije na Myjave a v Bratislave. Ocenená na niekoľkých literárnych súťažiach, básne publikovala v časopisoch Dotyky a Rak.

Mikuláš Prokop – študent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Písaniu sa venuje len jeden rok a publikoval zatiaľ len na literárnych portáloch.

Dominika Juríková – študentka slovenského jazyka a literatúry a ruského jazyka a literatúry na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, publikuje ne internete pod nickom arwiel.

Zofia Bałdyga – poľská poetka a prekladateľka, je autorkou zbierky “Passe-partout” a “Współgłoski”. V súčasnosti študuje južnú a západnú slavistiku na Varšavskej univerzite. Jej poézia bola preložená do češtiny, švédštiny a ukrajinčiny.

Literárny draft sa uskutoční 14. marca o 17,00 hod. v Miestnej knižnici na Prokofievovej ul. č. 5.

web od 2day