Deň narcisov

Piatok 13. apríla 2012 sa na Miestnom úrade Petržalka rozžiaril žltými narcisovými kvietkami, ktoré priniesli šiestaci zo základnej školy na Prokofievovej ulici. Peniažky na zbierku Ligy proti rakovine venovali pracovníci rôznych oddelení úradu. Žiaci prišli aj do kancelárie starostu Vladimíra Bajana i prednostu Miroslava Štefánika.
Neskôr sa do Technopolu na Kutlíkovej ulici podujali prísť s pokladničkou Dňa narcisov aj študenti Obchodnej akadémie na Dudovej ulici a oslovili aj návštevníkov budovy.
Petržalčania teda aj tento rok podporili tých, ktorí bojujú s onkologickým ochorením, a aj pripnutím si žltého narcisu im vyjadrujú spolupatričnosť a podporu.

web od 2day