Prihláste sa na Medzinárodnú vedeckú konferenciu

Dvojdňová konferencia pod názvom „Rozvíjanie cudzojazyčných zručností u detí v školskom a rodinnom prostredí“ bude vyvrcholením výskumného projektu „Staňme sa dvojjazyčnou rodinou!“ Uskutoční sa 21. až 22. septembra 2012, jej vedecká časť v priestoroch Technopolu na Kutlíkovej 17 a časť pre učiteľov a rodičov v priestoroch MC Budatko na Holíčskej 30. Je určená deťom materských škôl a žiakom základných škôl, ale predovšetkým ich rodičom a učiteľom.

Záujemcovia o konferenciu musia poslať prihlášku v elektronickej podobe do 30. apríla 2012 na e-mail: tutorsk@bilfam.eu, pričom je dôležité v prihláške určiť, či chcú vystúpiť s príspevkom alebo nie. Účasť na konferencii je bezplatná.

Projekt „Staňme sa dvojjazyčnou rodinou!“ sa odohráva v 125 rodinách v 5 európskych krajinách. Na Slovensku ho zastrešuje MC Budatko. MČ Bratislava-Petržalka je partnerom konferencie, ktorá má za cieľ prepojiť vedecké poznatky z oblasti osvojovania si cudzích jazykov u detí v domácom, ale aj školskom prostredí, systém štúdia a prípravy budúcich učiteľov a výstupy z výskumných projektov realizovaných v praxi.

Bližšie informácie o konferencii je možné nájsť na www.budatko.sk/konferencia.

web od 2day