Projekt EPOurban

Je známe, že slovenské sídliská sa pasujú s mnohými problémami, ako sú parkovanie, stavebno-technický stav bytových domov, neefektívna úspora energií či problémy s verejnými priestranstvami apod. Na odstránenie týchto problémov a hľadanie systémových riešení je zameraný európsky projekt EPOurban, ktorého cieľom je do procesov územnej reštrukturalizácie vtiahnuť individuálnych vlastníkov bytov a zaviesť systémy poradenstva spájajúce aktérov z verejného a súkromného sektora. Lastovičkou v tomto projekte sú bytové domy na Holíčskej a Brančskej ulici. Ide o územie, v ktorom sú zastúpené typy panelových bytových domov typických pre Petržalku.

web od 2day