Materská škola pod olympijskými kruhmi

V rámci tradičného „Týždňa detskej radosti“ okrem výstavy detských výtvorov, divadielka, speváckej prehliadky a diskotéky petržalská Materská škola na Šustekovej ul. 33 venovala jeden deň aj športu.
V materskej škole sa uskutočnila ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA pod záštitou SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU ako súčasť Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska (OFDM).
Uskutočniť olympiádu ponúkla a zorganizovala pani stredoškolská učiteľka telesnej výchovy Mgr. Veronika Prutkayová so študentmi 2. ročníka Gymnázia Alberta Einsteina.
Olympiáda odštartovala, ako sa na takéto vrcholné športové podujatie patrí. Stredoškoláci vyvesili olympijskú zástavu, priniesli „olympijský oheň“, deti – športovci zložili prísahu, že budú súťažiť, športovať v duchu fair play. Gymnazisti sa rozmiestnili na pripravené stanovištia, kde boli deťom nápomocní; vysvetlili im športové pravidlá, zaznačovali im v preukaze zvládnutie športového výkonu, sprevádzali ich jednotlivými športovými disciplínami. Zdatní chlapci – študenti veľmi vhodne vypomáhali pri lezeckých stenách a preliezkach.
Škôlkari boli nadšení, radostní, veselí. Obohatení o nové kontakty s veľkými kamarátmi, o nové poznatky.
Materská škola si spoluprácu s petržalským Gymnáziom A. Einsteina veľmi pochvaľuje, podobných, úspešných spoločných aktivít mali v minulosti už niekoľko (napr. Deň vody, Deň Zeme).

web od 2day