Prevádzka materských škôl v lete

Počas letných prázdnin bude prevádzka materských škôl a školských jedální pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Brtaislava-Petržalka zabezpečená podľa nasledovného harmonogramu. Počas letných prázdnin je potrebné prevádzku materskej školy prerušiť najmenej na tri týždne pre dôkladné čistenie priestorov materskej školy, dezinfekciu prostredia a hračiek, ako aj pre čerpanie dovolenky niektorých zamestnancov materskej školy. Za pochopenie ďakujeme.

Letná prevádzka:

1.7.2012 – 31.7.2012

MŠ Bohrova
MŠ Röntgenova
MŠ Rovniankova
MŠ Šustekova
MŠ Bulíkova
MŠ Gessayova
MŠ Holíčska
MŠ Lietavská
MŠ Strečnianska
MŠ Ševčenkova

1.8.2012 – 31.8.2012

MŠ Macharova
MŠ Pifflova
MŠ Bradáčova
MŠ Lachova
MŠ Jankolova
MŠ Haanova
MŠ Iľjušinova
MŠ Bzovícka
MŠ Turnianska

web od 2day