V Petržalke máme maturitu aj na základnej škole

V Základnej škole na Turnianskej ulici v Petržalke majú deviataci a štvrtáci v júni malú maturitu.

„Je to náš školský projekt, ktorý realizujeme už viac rokov. Pôvodným zámerom bolo primäť deviatakov robiť niečo zmysluplné po Testovaní 9 (predtým Monitore) a po prijímačkách na stredné školy“ vysvetľuje riaditeľka ZŠ Turnianska Daniela Leštinská.

21 deviatakov dnes obhajuje svoje záverečné práce na rozličné témy: od Pytagorovej vety, cez holokaust, reformy Márie Terézie, modernú architektúru, vesmír, Chorvátske rameno, Španielsko, japonskú kultúru, 100 rokov od skazy Titaniku, vegetariánstvo, výskyt skoliózy u spolužiakov, o Ľudovíta Štúra, Malého princa, vlastnú výtvarnú tvorbu až po futbalové idoly.

„ Mňa veľmi teší, že sa z tohto školského projektu vyprofilovala vynikajúca prezentácia skúseností, zručností a talentu našich žiakov. Záverečné práce musia obhájiť pred komisiou a ich koncoročná známka závisí aj od tejto malej maturity“, povedal starosta Vladimír Bajan a dodal, že vďaka „malej maturite“ sa aj slabší žiaci snažia učiť do poslednej chvíle, hoci ich už pred pár mesiacmi prijali na strednú školu.

V súčasnosti naša základná škola na Turnianskej 10 projekt rozšírila aj na žiakov štvrtého ročníka a tak štvrtáci končia prvý stupeň skúškou, ktorá je pre nich tým, čím je „veľká“ maturita pre stredoškolákov.
Malá maturita štvrtákov bude v piatok 15. júna o 10,00 hod. v budove ZŠ na Turnianskej ulici.

web od 2day