Čaj o piatej so starostom najmä o nekosení na Lúkach

Na včerajší Čaj o piatej, čo je neformálne stretnutie Petržalčanov so svojim starostom Vladimírom Bajanom, prišli obyvatelia s rôznymi podnetmi. „Viackrát zaznela sťažnosť na nekosenie na Lúkach. Žiaľ, problém sa vlečie už dlhšie, pretože ide o pozemky v súkromnom vlastníctve. Prišla pani, ktorú trápi slabá kontrola psičkárov, bol tu návrh na prešetrenie, či môžu mestskí policajti dať papuče autu na parkovisku na súkromnom pozemku. Ďalší obyvateľ kritizoval susedov za vytváranie neporiadku okolo kontajnerových stojísk a OLO za nedočistenie okolia smetných nádob“, sumarizoval starosta Vladimír Bajan a dodal, že problémy, na ktoré má Petržalka dosah, už dnes začal riešiť. Ani ostatné podnety však neostanú bez odozvy, starosta ich bude tlmočiť kompetentným a apelovať na ich riešenie, či už ide o hlavné mesto v prípade mestských policajtov alebo správcov bytových domov v prípade kontajnerových stojísk.
Čaje o piatej so starostom sú počtom ľudí komornejšie, čo dodáva podujatiu uvoľnenú príjemnú atmosféru, v ktorej Petržalčania bez problémov tlmočia návrhy svojmu volenému zástupcovi. Aj takto majú možnosť svojou troškou do mlyna prispieť k zlepšeniu života v mestskej časti.

web od 2day