Na detských ihriskách v útlmovom režime je hranie na vlastné riziko

Verejné detské ihriská v Petržalke prešli v uplynulých rokoch radikálnou obrodou. Nie všetky z nej vyšli víťazne, ale široká verejnosť, občianske združenia či neziskové organizácie a v neposlednom rade poslanci miestneho zastupiteľstva rozhodli, že z pôvodne 152 detských ihrísk obnovia, zrevitalizujú a zmodernizujú 47.

Ich výber nebol náhodný – veľmi pozorne boli zohľadnené viaceré kritériá, okrem iného aj dostupnosť pre deti a ich rodičov. Udržiavať v plnohodnotnom stave všetkých 152 by bolo absolútne nemožné. Samospráva aj preto ich počet zredukovala a na týchto 47 ihrísk vynaložila vyše 680 tis. Eur. Ďalšie tri pribudli i v tomto období a tak sa Petržalka môže pochváliť piatimi desiatkami ihrísk s hracími prvkami pre najmenších Petržalčanov.
Tie z pôvodných detských ihrísk, ktoré v širokej verejnej diskusii neboli určené na sfunkčnenie a modernizáciu, postupne zavážame zeminou a vytvárame z nich oddychové zóny. Postupne, ako nám to dovoľujú financie, odstraňujeme aj hracie prvky, ktoré už nespĺňajú bezpečnostné kritériá. V najbližších týždňoch budeme tieto bývalé ihriská označovať tabuľami, ktoré budú informovať o ich útlmovom režime s tým, že prítomnosť na nich je len na vlastné nebezpečenstvo. Zároveň bude oznam informovať o tom, kde sa nachádzajú najbližšie dostupné funkčné ihriská.
Samospráva si však uvedomuje, že napriek pomoci občianskych združení či samotných rodičov, ktorí sa v mnohých prípadoch o ihriská v blízkosti svojich domov starajú, je nevyhnutná aj ich pravidelná údržba a obnova kolotočov, hojdačiek a pieskovísk. V týchto dňoch petržalské ihriská navštevuje aj Štátna obchodná inšpekcia, ktorá kontroluje ich bezpečnosť a prevádzkyschopnosť. Oficiálne výsledky ešte nie sú známe, podľa priebežných informácií však nie sú naše ihriská na tom zle, i keď budú potrebné niektoré úpravy. Cieľom petržalskej samosprávy je samozrejme mať ihriská nielen využívané, ale predovšetkým bezpečné.
Detským ihriskám, ale aj ostatným športoviskám, venujú svoju pozornosť aj poslanci miestneho zastupiteľstva, ktorí v pracovnej skupine hľadajú riešenia, ako vyčleniť potrebné financie nielen na ich revitalizáciu, ale aj údržbu, prípadne režimovanie. Ak totiž samospráva vynaloží financie na pekné a funkčné ihriská, mala by byť samozrejmosťou aj pravidelná starostlivosť či regulovanie ich využívania a zabránenie ich devastácii. Poslanci sa chcú zamerať po detských ihriskách aj na športoviská pre tínedžerov.

web od 2day