„Bezprizorné pozemky“ na webe aj s ich vlastníkmi

Petržalka začína na webe zverejňovať vlastníkov tých pozemkov, ktorí porušujú všeobecne záväzné nariadenie o čistote a poriadku.

Takmer s neochvejnou pravidelnosťou sa na tých istých pozemkoch stretávame s rovnakým úkazom: nekontrolovateľne si tam rastie a rozsemeňuje burina. Často tieto miesta schovávajú rôzne odpadky, ktoré priam ponúkajú kráľovský úkryt hlodavcom a pohodlné zázemie pre ich rozmnožovanie. Určite „zaujímavé“ pohľady sa nám núkajú aj na tých miestach, ktoré sa stali úschovňou komunálneho, stavebného či iného odpadu – nájdeme tu takpovediac to, čo domácnosť alebo firma nepotrebovala.
Bezprizorných pozemkov iných vlastníkov alebo správcov, ktorí sa o svoje pozemky nestarajú, je v Petržalke ako maku.
Priam si sami môžeme vytvoriť vlastnú mapku Petržalky s plusmi a mínusmi. Bez zbytočnej chvály môžeme dať znamienko + správcom a vlastníkom pozemkov, ktoré sa rovnako zodpovedne správajú k svojim nehnuteľnostiam ako naša mestská časť, ktorá cez svoj podnik VPS Petržalka a jej zmluvných dodávateľov pokosila svoje pozemky v tejto sezóne už po tretí krát. S prižmúrenými očami sa ešte môžeme pozrieť aj na tých, ktorí po upozornení od petržalského miestneho úradu na svojom území pokosia či poupratujú.
Je úplne v poriadku, ak chce mať občan okolo seba poriadok a úhľadne upravený trávnik alebo parčík. Rovnako je v poriadku, že nemôže vedieť, kto je za prípadný bezútešný stav pod jeho oknami zodpovedný.
Okrem nekompromisného sankcionovania sa Petržalka rozhodla najvypuklejšie negatívne prípady zviditeľniť. Na webe mestskej časti v sekcii oddelenie životného prostredia Petržalka začína zverejňovať zoznam pozemkov, ktorých vlastníci porušujú VZN o čistote a poriadku.
„Vďaka tejto novinke, ktorá je doplnená aj o fotodokumentáciu, sa Petržalčan odteraz ľahko môže dostať k informácii, komu zanedbaný, teda nepokosený alebo neuprataný pozemok patrí, či sme mu poslali výzvu na odstránenie nedostatkov, kto uposlúchol našu výzvu, aj to, kto nereagoval a začali sme voči nemu správne konanie o uložení pokuty“ vysvetľuje starosta Vladimír Bajan.
Donedávna Petržalka, ak mala na to kapacity, poupratovala a pokosila aj tie pozemky, ktoré nemala v správe. S tým je už koniec. Kosenie ako aj zber, odvoz a likvidácia odpadu nie je lacná záležitosť. Mestská časť nemôže donekonečna na vlastné náklady sanovať problémy na pozemkoch niekoho druhého len preto, že sú v Petržalke. Každý si má plniť svoje povinnosti.
Treba si uvedomiť aj sprievodné problémy, ktoré prinášajú pozemky, o ktoré sa nik nestará. Nejde len o poletujúce peľové zrniečka, ktoré vážne sťažujú život alergikom, šírenie zápachu, či estetický pohľad na Petržalku, ale najmä teraz, v dôsledku dlhotrvajúceho horúceho slnečného počasia, sú tieto miesta so suchou veľkou trávou vysoko rizikovými z pohľadu možného vzniku i šírenia požiaru.

web od 2day