Kontrola prevádzok a letných terás

S letnými mesiacmi a teplými večermi sa témou dňa stávajú aj exteriérové sedenia pri niektorých reštauračných či kaviarenských prevádzkach. Mnohé z nich sú vyhľadávaným cieľom na osvieženie, stretávanie sa s priateľmi… Petržalka vonkajšie posedenia prevádzkovateľom povoľuje len do 21,00 hod., avšak v každom prípade za splnenia určitých podmienok. Nielen letné terasy, ale aj samotné prevádzky sú však často terčom kritiky a sťažností Petržalčanov a to zväčša kvôli prevádzkovej dobe, rušeniu nočného pokoja či znečisťovania okolia ich návštevníkmi.
Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravuje povoľovanie prevádzkových hodín, schválili poslanci ešte v roku 2006 a preto si súčasné vedenie predsavzalo celý systém oprášiť a prispôsobiť súčasným podmienkam, potrebám a požiadavkám. V prvom rade pracovníci miestneho úradu v spolupráci tak s mestskou ako aj štátnou políciou budú najmä teraz v lete častejšie kontrolovať dodržiavanie platných predpisov nielen na terasách ale aj v samotných prevádzkach. Najpodstatnejšia však bude príprava nových pravidiel povoľovania prevádzkovej doby reštaurácií a kaviarní tak, aby sme našli kompromis medzi podnikaním, požiadavkami návštevníkov prevádzok ale aj tých Petržalčanov, ktorí sú s niektorými z nich nespokojní. „Pozrieme sa aj na to, ako je to v iných mestských častiach, nechceme predsa, aby sa tí, čo už nebudú môcť ostať v bare niekde inde, presunuli do Petržalky a aby sa z nej stala nočná nalieváreň, “ dodal starosta Petržalky Vladimír Bajan. V novom VZN, ktoré samospráva pripravuje na rokovanie zastupiteľstva, by preto malo byť zohľadnené napríklad to, či je prevádzka súčasťou bytového domu alebo sa nachádza v samostatnom objekte, ako podnikateľ dodržiava predpisy, prevádzkovú dobu, ako udržiava čistotu a poriadok vo svojom okolí a pod. Ak pôjde o prevádzku v bytovom dome, samozrejmosťou by malo byť vyjadrenie správcu, resp. výboru vlastníkov bytov a nebytových priestorov. „Len objektívnejšími kritériami, pravidelnou kontrolou a vzájomným rešpektom môžeme dosiahnuť aj v tejto oblasti posun k lepšiemu“, uzaviera Vladimír Bajan.

web od 2day