Letné rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

V rámci zeleného projektu Petržalka opäť rozmiestni veľkokapacitné kontajnery (VKK) v mestskej časti. Obyvatelia sa tak počas šiestich víkendov budú môcť zbaviť nepotrebných starých vecí – nábytku, matracov aj menšieho stavebného odpadu.
Od 3. augusta do 10. septembra 2012 budú nádoby na odpad pristavené celkom na 60 stanovištiach na viac ako 50 uliciach. Aby čo najviac mestská časť vyšla v ústrety obyvateľom, prázdne kontajnery privezú vždy v piatok a naplnené ich odvezú nasledujúci pondelok.
V prípade, že obyvateľ nestihne využiť pristavený veľkokapacitný kontajner v blízkosti jeho bydliska v termíne podľa harmonogramu, môže nadrozmerný odpad doviezť do Zberného dvora na Čapajevovej ulici , kde mu ho bezplatne odoberú. Zberný dvor je otvorený celoročne od pondelka do soboty okrem sviatkov, v čase medzi 8.00 hod. a 18.00 hod.
Pre hladký priebeh letnej „upratovacej“ akcie mestská časť upozorňuje občanov, aby odpad neukladali ku kontajnerovému stanovišťu, pretože sa tým vystavujú pokute vo výške 33 EUR. Taktiež motoristi by mali pri odstavení vozidla dbať na to, aby nevhodným parkovaním nebránili bežnej manipulácii s veľkorozmerným kontajnerom.

Harmonogram rozmiestnenia VKK je uvedený v prílohe.

web od 2day