Odvolanie požiarneho nebezpečenstva v lesoch

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných porastoch na území hl. mesta.
Odvolanie je platné od pondelka 16. júla 2012 a od tohto dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia, ktoré súvisia s obdobím zvýšeného rizika vzniku požiarov.
HaZU hl m. SR vydal upozornenie o zvýšenom nebezpečenstve vzniku požiarov 2. júla z dôvodu dlhodobého suchého a horúceho počasia na území našej metropoly.

web od 2day