Opravy chodníkov v plnom prúde

Takmer 70% opráv chodníkov, komunikácií 3. a 4. triedy a parkovísk plánovaných na tento rok už v Petržalke uskutočnili. Najrozsiahlejšie práce si vyžiadal havarijný stav chodníka na Gessayovej ulici.

Petržalka vyčlenila z tohtoročného rozpočtu na opravu miestnych komunikácií sumu takmer 150,7 tisíc Eur, pričom už zrealizovala práce za viac ako 100 tisíc Eur. Najčastejšie šlo o opravu prepadnutých častí na miestnych komunikáciách alebo parkoviskách (Osuského, Macharova, Gercenova, Gessayova, Šintavská, Holíčska) a opravu výtlkov.
Viac ako 700 Eur mestskú časť stálo odstránenie spomaľovacieho prahu na Macharovej ulici, o ktoré požiadali obyvatelia.
Petržalka pokračuje aj v úprave obrubníkov, aby zabezpečila bezbariérový priechod medzi chodníkmi a komunikáciou. V tomto roku tak urobila na Šustekovej, Belinského, Osuského a Hrobákovej ulici.
Najväčšiu sumu (viac ako 62,5 tisíc Eur) si vyžiadala havarijná oprava 150 metrov dlhého úseku chodníka na Gessayovej ulici, ktorý bol na mnohých miestach prepadnutý a porušený. Nevyhnutné preto bolo kompletne odstrániť starý podklad a asfaltový povrch, vyrovnať komunikáciu a položiť novú zámkovú dlažbu.
„Prioritne opravujeme tie miesta, kde hrozí nebezpečenstvo úrazu alebo škoda na majetku. Často ide o prepadnuté komunikácie pri kanalizačných šachtách. Zoznam toho, čo je potrebné opraviť, je oveľa dlhší a zohľadňuje aj konkrétne požiadavky obyvateľov, reálne však môžeme robiť len to, čo máme kryté rozpočtom“, dodal starosta Petržalky Vladimír Bajan.
V tomto roku chce Petržalka opraviť ešte prepadnuté časti chodníkov, miestnych komunikácií a parkoviska na Röntgenovej, Topoľčianskej, Hálovej, Záporožskej a Gercenovej ulici.

web od 2day