Činnosti v rafinérii môžu dočasne spôsobiť hluk

V dňoch 15. až 24. augusta bude Spoločnosť Slovnaft vo svojom areáli vykonávať strojnotechnologické prefuky na výrobnom zariadení rekonštruovanej teplárne. V tejto súvislosti môže dôjsť k zvýšeniu hladiny hluku. Pre zníženie tohto hluku bude na zariadenie namontovaný tlmič, ktorý by mal rušivý vplyv eliminovať. Prefuky budú vykonávané v cykle 5-7 dní v trvaní 3x 3 hodiny počas celého dňa.

web od 2day