Kúpanie vo Veľkom Draždiaku zakázali

I keď mestská časť Bratislava-Petržalka nemá žiadne oficiálne stanovisko z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR o zákaze kúpania vo vodách Veľkého Draždiaka, upozorňujeme obyvateľov na informáciu z internetovej stránky úradu, ktorý 27. júla v piatok popoludní vydal zákaz kúpania v lokalite Veľký Draždiak. Podľa UVZ SR dôvodom je výskyt cyanobaktérií.
ÚVZ SR nám neposkytlo ani informáciu, na aké obdobie zákaz kúpania vydal. Podľa výsledkov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave za 29. týždeň tohto toku, bola voda v prírodnom jazere Veľký Draždiak vyhovujúca.

web od 2day