Súťaž na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR organizuje 5. ročník on-line fotografickej súťaže Bariéry očami ľudí so zdravotným postihnutím 2012, ktorá potrvá až do 20. novembra t.r.
Organizátor sa prostredníctvom nej snaží poukázať na kvalitu života ľudí s postihnutím a prinášať podnety na diskusiu o tejto téme. Podrobnejšie informácie o celej súťaži a pravidlách zverejňuje Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR na www.nrozp-bariery.sk. Súťažiaci môžu zasielať fotografie prostredníctvom on-line formulára na www.nrozp-bariery.sk alebo emailom na adresu foto@nrozp-bariery.sk.

web od 2day