Všetky nové koše a lavičky už osadili

Približne 20 tisíc Eur mestská časť investovala do osadenia nových lavičiek a smetných košov, aby aj týmto spôsobom zabezpečila príjemnejšie bývanie pre obyvateľov Petržalky.

Petržalka vyčlenila prostriedky na 200 nových smetných košov a 70 lavičiek. Prvé pribudli už vlani. „Najprv sme zistili, kde doteraz žiadne koše a lavičky neboli, dali sme dokopy aj dlhodobé žiadosti obyvateľov a preverili, či ešte o mobiliár majú záujem,“ povedal starosta Petržalky Vladimír Bajan.
Dnes sú už všetky odpadkové koše a lavičky osadené. Koše pribudli najmä na miestach väčšieho sústreďovania obyvateľov, na terasách domov, pozdĺž Chorvátskeho ramena, v parkoch a na miestach, na ktoré dlhodobo upozorňovali obyvatelia (Andrusovova, Belinského, Budatínska, Gessayova, Hrobákova, Jasovská, Kapicova, Mamateyova, Ovsišťské námestie, Námestie českého ľudu, Pečnianska, Smolenická, Šrobárovo námestie, Turnianska, Vígľašská, atď.).
„Lavičky sme sa snažili umiestniť po dohode s obyvateľmi tak, aby tí, čo na nich budú prípadne večer posedávať, nerušili ostatných,“ konštatoval František Guth z Miestneho podniku Verejnoprospešných služieb Petržalka.
Starosta neskrýva sklamanie nad vandalstvom, ktoré neobišlo ani túto aktivitu. „Zmiznuté koše sme našli na dne Veľkého Draždiaka alebo Chorvátskeho ramena“, povedal.
V ďalšej etape projektu „Životné prostredie a relax“ bude Petržalka ešte pokračovať v oprave starších lavičiek. Vo VPS-ke ich doteraz repasovali viac ako 80, požiadavky Petržalčanov však neutíchajú. „Máme dlhý zoznam toho, čo by obyvatelia chceli, radi by sme vyhoveli všade a čím skôr, ale na to by nám jeden rozpočet nestačil. Musíme si nechať rezervu aj na opravy alebo doplnenie ukradnutého,“ doplnil starosta Vladimír Bajan.

web od 2day