Prídavok na dieťa staršie ako 16 rokov musíte zdokladovať

Máte doma dieťa staršie ako 16 rokov, ktoré navštevuje strednú alebo vysokú školu? Ak nechcete prísť o prídavok na dieťa, musíte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) zdokladovať, že vaše dieťa aj naďalej študuje.
Potvrdenie o návšteve školy musíte podať na príslušný ÚPSVaR podľa miesta trvalého bydliska, konkrétne na Referát štátnych sociálnych dávok. Ak máte doma stredoškoláka, musíte tak urobiť do konca septembra, ak vaše dieťa študuje na vysokej škole, potvrdenie musíte podať po jeho zápise, najneskôr však do konca októbra.Tlačivo – Potvrdenie o návšteve školy nájdete na stránke Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR http://www.employment.gov.sk/ziadosti-a-potvrdenia-na-ucely-statnych-socialnych-davok.html.

web od 2day