Bytový dom Andrusovova 11 – rekonštrukcia a nadstavba

Bytový dom Andrusovova 11 – rekonštrukcia a nadstavba

Popis stavby: Rekonštrukcia existujúcej dvojpodlažnej administratívnej budovy podpivničenej a nadstavba o dve ďalšie nadzemné podlažia s navrhovanou zmenou funkcie na bytový dom o počte 11 bytov, parkovisko 14 parkovacích miest.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Ing. Miroslav Skovajsa, Starhradská 10, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 11. 4. 2011
Územné rozhodnutie vydané UKSP 7329-TX1/11 Fa 26 zo dňa 30. 5. 2011
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 17. 8. 2011
Stavebné povolenie vydané UKSP 14512 Tx1/11 Fa 167 zo dňa 14. 11. 2011
Kolaudačné rozhodnutie UKSP 13211 TX3/2012 Fa 125 zo dňa 10. 8. 2012
Zmena stavebníka: KR-Dent,s.r.o. Budovateľská 222, Most pri Bratislave

web od 2day