Petržalčania budú mať bezplatnú právnu poradňu

Popri mediačnej poradni, poradni zdravia a poradni pre matky a osamelých ľudí bude mať Petržalka ďalšiu bezplatnú službu pre obyvateľov.

Mnoho ľudí sa už nechalo oklamať, podviesť, nalákať na niečo a prišli tak dokonca aj o strechu nad hlavou. Dlhy na nájomnom, darovanie, dedenie, zbavenie svojprávnosti, rozvod, stanovenie výživného, upravenie styku rodičov k deťom, neplatné skončenie pracovného pomeru, kúpa a predaj majetku, nevýhodná zmluva reklamácia tovaru – to sú len niektoré z možných problémov, kde si človek bez znalosti práva nevystačí.
Petržalka prichádza od septembra s bezplatnou právnou poradňou pre obyvateľov mestskej časti. „Chceme pomôcť Petržalčanom, aby sa vyhli nezvládnuteľným problémom. Často sa človek svojim otáľaním dostane do vážnej existenčnej, pomaly už aj psychicky nezvládnuteľnej situácie, pretože sa včas neporadil s právnikom, alebo naňho nemal peniaze.“, vysvetľuje starosta Petržalky Vladimír Bajan dôvod vzniku bezplatnej právnej poradne.
„Mojou úlohou bude pomôcť obyvateľom nájsť cestu pri riešení ich problémov v osobnom, pracovnom i rodinnom živote“, povedala JUDr. Jarmila Doleželová, ktorá začne poskytovať právne poradenstvo od 3. septembra 2012 popoludní.
Pravidelné právne poradenstvo bude v kancelárii na prízemí v priestoroch petržalského miestneho úradu na Kutlíkovej ul. č. 17. v pracovných dňoch (v pondelok v čase od 13,00 hod. do 17,00 hod. a v stredu od 9,00 hod. do 12,00 hod.) Telefón na bezplatnú právnu poradňu 68 28 68 35.

web od 2day