Zrušenie požiarneho rizika v lesoch

Hasičský a záchranný zbor hl. m. SR Bratislavy dnešným dňom odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných porastoch. Od 3. septembra 2012 nie je teda potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného rizika vzniku požiarov.

web od 2day