ŽSR Bratislava – železničné zapojenie letiska M. R. Štefánika, 1. etapa

ŽSR Bratislava – železničné zapojenie letiska M. R. Štefánika, 1. etapa
(Predĺženie platnosti územného rozhodnutia)

Popis stavby: Časť-úsek stavby na prepojenie MČ Bratislava-Petržalka s letiskom M.R.Štefánika.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Klemensova 8, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná Pôvodné UR: UKSP 18385-TX1/08,09-Kb-28 zo dňa 6. 8. 2009
Žiadosť o predĺženie platnosti: 13. 7. 2012
Územné rozhodnutie vydané UKSP 14324-TX1/2012-Vč-15, 4. 9. 2012 (predĺžené UR)
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day