Polyfunkčné centrum Petržalka – Zadunajská, nadstavba časti A2

Polyfunkčné centrum Petržalka – Zadunajská, nadstavba časti A2, Zadunajská 10

Popis stavby: UR rieši zmenu dokončenej stavby – nebytovej budovy – o nadstavbu jedného podlažia objektu časti A2, v ktorej sú navrhnuté sedem bytových jednotiek a jeden ateliér. Súčasťou stavby je aj rozšírenie prakoviska o 8 parkovacích miest.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Developer A2 s.r.o., Zadunajská cesta 10, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 2. 6. 2011
Územné rozhodnutie vydané UKSP 10403-TX1/11,12,Kch,Ko 17, 10. 9. 2012
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day