23. ročník Petržalských súzvukov Ferka Urbánka

Miestna knižnica Petržalka vyhodnotí 23. ročník literárnej súťaže „Petržalských súzvukov Ferka Urbánka 2012“. Súzvuky Ferka Urbánka sú jedinečným projektom v rámci západného Slovenska a ide tiež o jednu z najstarších celoslovenských literárnych súťaži začínajúcich autorov. Mladí autori sa uchádzajú o odborné hodnotenie, ocenenie literárnych prác, v ktorých predstavujú vlastné videnie súčasnej doby, sveta. Zvláštnou súťažnou kategóriou je poézia či próza venovaná petržalskej problematike, pútavé, umelecké spracovanie pohľadu mladej generácie na život v najväčšej bratislavskej mestskej časti. Koncom septembra sa nielen umelecká, ale aj laická verejnosť spozná nových víťazov v druhej polovici septembra.

Vyhlasovateľ a hlavný organizátor: Miestna knižnica Petržalka.
Garant:PhDr. Katarína Bergerová, riaditeľka MKP
Partneri: Generácia, literárny klub, Múzeum školstva a pedagogiky, KZP, CC Centrum

Termín konania: 27. – 28.9.2012

Miesto konania: Pobočka rodinného typu, Prokofievova 5
27.9.2012 o 16.00 h.
28.9.2012 o 11.30 h.
CC Centrum, Jiráskova 1
27.9.2012 o 18.00 h.
28.9.2012 o 10.00 h.

Program:

27.9.2012 o 16.00 h. Spisovatelia v školských laviciach“
Otvorenie výstavy pripravenej v spolupráci s Múzeom školstva a pedagogiky priestoroch spoločenskej miestnosti na pobočke Prokofievova.

27.9.2012 o 18.00 h. „Rozptyl“
Literárny večer, beseda spojená s autorským čítaním. Beseda je realizovaná v spolupráci s literárnym klubom Generácia pri Miestnej knižnici Petržalka. Hostia večera: Peter Holka, Miroslava Ábelová, Milan Kališ a Katarína Tomková.

28.9.2012 o 10.00 h. „Slávnostné vyhodnotenie 24. ročníka PSFU“
Oficiálny program spojený s vyhodnotením výsledkov a odovzdaním ocenení.

28.9.2012 o 11.30 h. Seminár pre víťazov a ocenených účastníkov
Pracovné stretnutie členov poroty s víťazmi a ocenenými 24. ročníka súťaže o prácach, písaní, tvorbe, pocitoch, dojmoch a skúsenostiach v oblasti literatúry a literárnej tvorby spojené s poďakovaním a pohostením riaditeľky knižnice.

Odborná porota, ktorá hodnotila práce:
Dado Nagy (predseda), Danica Pauličková, Marta Hlušíková

web od 2day