Polyfunkčný dom Topoľčianska

Polyfunkčný dom, Topoľčianska ulica
(Predĺženie platnosti územného rozhodnutia)

Popis stavby: Hlavnou funkciou stavby bude funkcia bytová, v zastúpení jedno, dvoj a trojizbových bytov. Budova je navrhnutá s dvoma podzemnými podlažiami, kde je navrhnuté parkovanie pre potreby domu, počet garáží 246. Bytové jednotky sú navrhnuté od 2.np do 9.np.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Aquaterm, spol. s r.o., Starhradská 10, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná Pôvodné UR: UKSP 11282-TX1/2005,2006-Ze-1, 12. 1. 2006
Žiadosť o predĺženie platnosti: 2. 4. 2012
Územné rozhodnutie vydané UKSP 8254 TX1/2012 Fa 18, 17. 9. 2012 (predĺžené UR)
Žiadosť o stavebné povolenie podaná konanie o predĺžení platnosti UR je zastavené

konanie o zmene UR je zastavené

Stavebné povolenie vydané

web od 2day