Aby pes bol aj naďalej najlepším priateľom človeka

Hoci intenzívnejší mediálny záujem o problém voľne pustených nebezpečných psov vzbudil až brutálny útok strážnych psov na fotografa v Dunajskej Lužnej, situácia v problematike chovu psov na Slovensku je vážna už dávno. Pohryzenie iného psa alebo dokonca človeka, či už s následkami alebo bez nich, útoky končiace smrťou, sú každoročnou realitou. Najmä v husto osídlených lokalitách sa napätie medzi obyvateľmi (psičkármi a nepsičkármi ako aj psičkármi medzi sebou) z roka na rok stupňuje. Už v roku 2001 na situáciu a potrebu riešenia návrhom zákona upozorňoval vtedajší poslanec NR SR a súčasný starosta najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalky Vladimír Bajan.

„Ide o problém, pred ktorým nemôžeme zatvárať oči. Nemal by sa zodpovedných týkať až vtedy, keď pes roztrhá niekoho vplyvného. Nečudujem sa, ak si niekto kladie otázku, či dnes viac chránime psov ako ľudský život“, hovorí starosta Petržalky Vladimír Bajan, ktorý napísal list ministrovi pôdohospodárstva SR Ľubomírovi Jahnátkovi a ponúkol mu aj ako podpredseda ZMOS-u spoluprácu a podporu pri tvorbe novej legislatívy o chove zvierat.

Petržalka sa intenzívne venuje problematike chovu psov na svojom území. Intenzívne pracuje na príprave oploteného výbehu, kde by sa mal uskutočňovať aj výcvik psov. Od marca tohto roku zintenzívnila kontrolu psičkárov a prostredníctvom petržalskejwebovej stránky rozšírila informovanosť obyvateľov o zoznam psov, za ktorých je zaplatená daň. Petržalčanom umožňuje zapojiť sa do riešenia problematiky cez e-mailovú adresu pes@petrzalka.sk .

„Analyzujeme aj naše všeobecne záväzné nariadenie o chove psov, či ešte dostatočne odráža požiadavky súčasnej doby. Nemôžeme však ísť nad rámec zákona.“, hovorí starosta V. Bajan a vysvetľuje, že chýba podrobnejšie prepracovaný zákon 282 z roku 2002 o držaní psov, najmä v časti o držaní a chove nebezpečných psov, vodení a evidencii psov.

Petržalská samospráva študuje tiež legislatívne normy Veľkej Británie, Rakúska a Nemecka a aj ich nižšie normotvorné úpravy. Zástupcovia mestskej časti pôjdu na služobnú cestu do Viedne, aby aj tam zistili, ako sa ich legislatíva uplatňuje v praxi v husto obývaných častiach hlavného mesta. U rakúskeho suseda sa zamerajú napríklad aj na to, ako rieši odstraňovanie exkrementov, voľný pohyb psov, regulovanie chovu niektorých plemien na sídliskách. „Chceme sa podučiť od tých, kde to funguje, preto sa pozeráme aj za hranice. Záleží nám nielen na kvalitnom VZN a technických podmienkach pre ich uplatnenie ale chceme iniciovať a pomôcť pri riešení novej legislatívnej úpravy“, vysvetlil petržalský starosta.

web od 2day