Okolie bývalého divadla LUDUS je už kultúrnejšie

Dni dobrovoľníctva sú už tradičnou súčasťou petržalského kalendára. Kým vlani sa pracovníci miestneho úradu, mládež a ostatní obyvatelia zamerali na vyčistenie území 4. stupňa ochrany, tento rok sa samospráva rozhodla sústrediť aj na bezprostredné okolie budovy známej ako LUDUS.

Sama sa nezašpinila – sama sa nevyčistí! To je motto tohtoročných Dní dobrovoľníkov v najväčšom sídlisku v strednej Európe – v Petržalke.

V centre mestskej časti si dnes vyhrnuli rukávy zamestnanci miestneho podniku VPS, petržalského miestneho úradu, študenti zo Strednej odbornej školy podnikania na Strečnianskej ulici, seniori a ďalší dobrovoľníci, aby odstránili odpad a pozametali blízke okolie bývalého divadla na Námestí českého ľudu. Pracovné rukavice si nasadili asi tri desiatky dobrovoľníkov a pri slnečnom počasí im práca išla od ruky. Vyzbierané smeti putovali do petržalského zberného dvora na Čapajevovej ulici.

Napriek tomu, že z domov, ktoré susedia s LUDUSom, prišla iba jedna mladá dievčina, a napriek tomu, že na neďalekej lavičke posedávajúcich bezdomovcov nenapadlo zapojiť sa, bola to úspešná akcia. Najväčší a najťažší kus práce odviedli pracovníci VPS, keďže išlo o odstraňovanie pozostatkov po „brlohoch“ bezdomovcov a „prírodných“ toaletách. Vďaka rovnako patrí aj študentom, seniorom a osobitne Martinke Palatickej.

Zajtra mestská časť na pravom brehu Dunaja technicky zabezpečuje čistenie lužného lesa v lokalite Klokočova – Kočánkova, na ktorú sa sústredia dobrovoľníci z Kultúrnej asociácie Nová Akropolis . Vítaní sú aj ďalší ľudia so zmyslom pre krajšie životné prostredie a to v čase medzi 10,00 a 14,00 hodinou. Na toto podujatie je ešte možné prihlásiť sa aj telefonicky na číslach 0904 403 791, 0904 819 135, alebo elektronicky na http://www.akropolis.sk , info@akropolis.sk.

web od 2day