Pripomenuli sme si Všeobecnú mobilizáciu

V sobotu 22. septembra si Petržalka pripomenula 74. výročie Všeobecnej mobilizácie v roku 1938, ktoré sa konalo pri bunkri B-S 4 Lány pod záštitou starostu Vladimíra Bajana.
Organizátormi spomienkového podujatia sú občianske združenia Múzeum petržalského opevnenia a Self defence force. Zámerom nadšencov z občianskych združení je dostať túto historickú udalosť do väčšieho povedomia ľudí. Usporiadali preto ukážky bojov, ako to v septembri roku 1938 vyzeralo i to, ako to mohlo vyzerať. Malí i starší návštevníci zaujato sledovali odovzdanie hraníc nemeckej armáde a útok Wehrmachtu na československé opevnenie. Organizátori si pripravili aj ukážku, ako by to mohlo vyzerať ak by Československo nemuselo pod tlakom veľkých mocností odovzdať pohraničné územie rozpínajúcemu sa Nemecku. Vojenské historické vozidlá, zbrane, vojenské uniformy i samotný bunker Československého opevnenia splnili očakávania návštevníkov, ich dobrý celkový dojem doplnili odborné sprievodné slová členov združenia i historické zvukové nahrávky prezidenta Beneša.
Múzeum petržalského opevnenia (MPO) a Self defense force (SDF) sú občianske združenia, ktoré sa už vyše roka zaoberajú rekonštrukciou svetových stavebných unikátov, pevnostných objektov bunkrov z obdobia spred druhej svetovej vojny v pohraničnej oblasti Petržalky. Popri o.z. Zachráňme petržalské bunkre je aj ich zámerom vybudovať líniu múzeí pozdĺž týchto objektov, ktorá bude slúžiť edukačným účelom pre žiakov škôl, mládež a pre širokú verejnosť a zatraktívni pravý breh Dunaja aj v očiach turistov a návštevníkov hlavného mesta. Svoj dobrovoľnícky verejnoprospešný projekt financujú doposiaľ výlučne zo súkromných zdrojov. Dovedna do obnovy historických vojenských objektov investovali cez tisíc dobrovoľníckych hodín a viac ako desať tisíc eur. V lete 2012 prišli pomôcť aj britskí študenti.

web od 2day