Polyfunkčné centrum Panónska cesta – Sever – Stavba C

Polyfunkčné centrum Panónska cesta – Sever – Stavba C – nebytová budova

Popis stavby: Polyfunkčný objekt s prevládajúcou funkciou administratíva a obchod so skladmi je navrhnutý ako železobetónový monolitický skelet s murovanými stenami a s plochou strechou. Objekt má 3 nadzemné podlažia a 1 podzemné podlažie.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Ing. Ján Strapec – OXICO, Tvaroškova 15, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 4. 5. 2004
(zmena stavebníka počas konania)
Územné rozhodnutie vydané UKSP 8704-FV1/04,05-Kb-2, 31. 1. 2005
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 16. 1. 2007
Zmena stavby pred jej dokončením: 8. 3. 2010
Zmena stavby pred jedokončením: 7. 2. 2011
Stavebné povolenie vydané UKSP 668-TX1/07,08-Kb-30, 22. 1. 2008
Zmena stavby pred jej dokončením: UKSP 4746-TX1/2010-Kb-12, 16. 4. 2010
Zmena stavby pred jej dokončením: UKSP 2948-TX1/2011-Kb-19, 13. 6. 2011
Kolaudačné rozhodnutie UKSP 15033/3-TX3/2012-Chb-165, 27. 9. 2012

web od 2day