Rokovania petržalských poslancov budú v televízii aj na webe

K vyššej participácii verejnosti na rozhodovaní a k neustálemu zlepšovaniu a skvalitňovaniu poskytovaných služieb v Petržalke prispeje ďalší nový servis pre občana. Mestská časť začína zabezpečovať videozáznam z rokovaní poslancov miestneho zastupiteľstva.
Petržalčania budú môcť sledovať rozhodovanie volených zástupcov v čase, ktorý im samým vyhovuje. Internetovú formu získavania informácií preferujú najmä občania v produktívnom veku. Záznam si budú môcť pozrieť prostredníctvom internetu v archíve Televízie Bratislava na webovej stránke www.tvba.sk(link http://www.tvba.sk/tv-relacie/mz-petrzalka/mz-petrzalka-25-09-2012-1-cast/).

Vzhľadom na návyky najmä seniorskej generácie ako aj na jej technické možnosti a zručnosti ako aj na čo najväčšiu dostupnosť informácií zo zasadnutí, rokovania poslaneckého zboru Petržalky bude možné sledovať aj v rámci programu Televízie Bratislava, ktorá program šíri v rámci mestskej časti v základnom súbore UPC (digitálne aj analógové vysielanie), v Magiu ako aj v káblovom rozvode Digi Slovakia. Rozhodnutie obrazovo sprístupniť rokovanie miestneho zastupiteľstva vychádza z dokumentu „Transparentná Petržalka“, ktorý prijali miestni poslanci v máji tohto roka.

web od 2day