Výsledky VOS – uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom Pavilónu detských ihrísk na Bzovíckej 8

web od 2day