Kapitulské polia, zóna administratívy, bývania a rekreácie, Petržalka

Kapitulské polia, zóna administratívy, bývania a rekreácie, Petržalka

Popis stavby: Záujmové územie zóny je z juhu a západu vymedzené štátnou hranicou, zo severu je ohraničená pásom zelene, z východu diaľničným privádzačom spájajúcim diaľničný obchvat D2. Predmetné územie je rozdelené do urbanistických blokov – zón, t.j zóna administratívy, občianskej vybavenosti, bytovej, rodinnej zástavby, oddychu a športu.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 16. 7. 2010
Územné rozhodnutie vydané UKSP 13715-TX1/10,11,2012 – MT-12, 23. 10. 2012
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day