Odomkli sme Petržalskú super školu

Dnes, 25.októbra, v Dome kultúry Zrkadlový háj odštartovali všetci petržalskí piataci prvú z deviatich prednášok Petržalskej super školy. Ide o projekt, do ktorého sa pustila Petržalka v spolupráci s Kultúrnymi zariadeniami Petržalka a s odborným vkladom Slovenskej akadémie vied. Prednáška o zemetrasení odznela po podpise Memoranda o spolupráci, ktoré nesie podpisy petržalského starostu Vladimíra Bajana a predsedu Slovenskej akadémie vied prof. Jaromíra Pastoreka. O tom, že veda nie je nuda, ako hovorí motto Petržalskej super školy, presvedčil piatakov prof. RNDr. Peter Moczo DrSc., seizmológ Univerzity Komenského a Slovenskej akadémie vied.

Petržalská super škola je absolútne novým vzdelávacím projektom pre všetkých žiakov druhého stupňa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Ide o sériu deviatich prednášok vedeckých kapacít Slovenskej akadémie vied, vďaka ktorým sa tunajšia mládež dostane k novým vedeckým poznatkom z geografie, matematiky, chémie, fyziky, biológie, dejepisu, občianskej náuky či informatiky vo vzťahu k Petržalke. „Vďaka tomuto projektu žiaci našich škôl pochopia a spoznajú Petržalku inak ako doteraz a získajú nové informácie v rôznych prierezových oblastiach regionálneho vzdelávania priamo zo zdroja. Týmto moderným spôsobom tiež „zažijú“ vedu inak ako v školských laviciach, čo môže neskôr ovplyvniť aj ich rozhodovanie o vlastnej kariére .“ dodal starosta Petržalky Vladimír Bajan a predsedovi SAV Jaromírovi Pastorekovi odovzdal kľúč k Petržalskej super škole, a tak symbolicky odomkol bránu vedeckých poznatkov. „Dnešná mladá generácia je veľmi bystrá a vnímavá. Je preto dôležité rozvíjať ich záujem o vedu ako takú, a to zaujímavou formou.“ doplnil predseda SAV prof. Jaromír Pastorek.

Žiakom vyšších ročníkov základných škôl však nemusí byť ľúto, pretože už v novembri vedec roka 2005 prof. Anatolij Dvurečenskij odhalí čaro matematiky prednáškou „Petržalka v číslach“. Séria vedeckých prednášok bude pokračovať do júna budúceho roka vždy s atraktívnou a nečakanou témou pre ďalšie ročníky, pričom kvalifikovanosť a odbornosť všetkých prednášok garantujú prominenti delegovaní Slovenskou akadémiou vied.

web od 2day