Z práce do práce s úsmevom a pre dobrú vec

19. októbra 2012 v piatok po pracovnej dobe si dobrovoľnícku akciu zorganizovali pracovníčky sociálneho oddelenia Miestneho úradu MČ Bratislava-Petržalka. Rozhodli sa vlastnými rukami prispieť k skorému otvoreniu nového v poradí šiesteho denného centra pre petržalských seniorov. Vyzbrojili sa metlami, vedrami, prezliekli do pracovného oblečenia a vyčistili po maliaroch priestory budúceho klubu na Gercenovej ulici 8. V najbližších týždňoch mestská časť doplní priestory nábytkom a ostatným vybavením, aby čo najskôr začali slúžiť svojmu účelu – stretávaniu seniorov v lokalite Dvory. Denné centrum o celkovej rozlohe takmer 140 m2 bude mať veľkú a menšiu spoločenskú miestnosť, kuchynku a WC. Seniori z okolia sa už teraz môžu tešiť na nové miesto, kde sa môžu pozhovárať, zabaviť, prežiť chvíle pri spoločenských hrách, mentálnych tréningoch, rôznych druhoch psychoterapií alebo pri ručných prácach.

web od 2day