Oznam

Oznam

Miestny úrad Bratislava-Petržalka bude v piatok 2. novembra zatvorený.

Oznam sa netýka podateľne miestneho úradu, ktorá bude obyvateľom k dispozícii, v čase stránkových hodín od 8.00 do 12.00 hod.

web od 2day