Chránený areál Hrabiny prejde tzv. manažmentovým zásahom

Ide o výrub pajaseňov, agátov, gledíčií, javorovcov, teda drevín, ktoré sú agresívne voči rastlinstvu v chránenej oblasti. Takéto vytrhávanie, kosenie či iné odstraňovanie náletov inváznych bylín, ako aj zatieranie rezných rán drevín prípravkami nato určenými vykoná Štátna ochrana prírody SR, Regionálne centrum prírody v Bratislave v chránenom areáli Hrabiny, ktoré ležia v katastrálnom území Petržalky.

 

Spomínané úpravy sú dôležité pre udržanie pôvodného druhového zloženia, vďaka ktorému je oblasť od roku 2002 vyhlásená Krajským úradom v Bratislave za chránený areál. Rozloha viac ako 7 ha má štvrtý stupeň ochrany, čo znamená, okrem iného, že je doň zakázaný vjazd motorovými vozidlami, štvorkolkami, snežnými skútrami, bicyklom, pohyb mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka, zakázané je tiež táboriť, stanovať, jazdiť na koni, zbierať rastliny a ich plody ai.  Podobný zásah vykonali pracovníci Štátnej ochrany prírody na jeseň roku 2011.

 

Pôvodný biotop, rastliny i živočíchy trpia predovšetkým tým, že sa nachádzajú v blízkosti urbanizovaného prostredia. Samotní občania môžu svojim uvedomelým konaním predísť ničeniu tak vzácneho prostredia akým sú Hrabiny. K záchrane tohto hodnotného územia, ktoré je jednou zo zelených oáz Petržalčanov, môže prispieť každý svojím zodpovedným správaním. Mnohokrát je v tejto oblasti totiž vidieť štvorkolky, ktoré výrazne zasahujú do biotopu, či ľudí, ktorí tu pochovávajú svojich štvornohých miláčikov. Aktívnejší obyvatelia sa môžu zapojiť do brigád, o ktorých sa včas dozvedia.

web od 2day