Stretnutie pri sviečke …

V utorok 6. novembra t.r. o 16.00 hod. v kaviarni Radnička v Starej radnici v Bratislave otvoria APZ, n.o. Bratislava a PSC Impulz  Výstavu Stretnutie pri sviečke.

Výstava, ktorá potrvá do 25 novembra 2012 pripomenie nadchádzajúci čas pokoja a rodinných stretnutí, pri ktorých je plameň sviečky tým dôležitým elementom príjemnej atmosféry, znásobuje intimitu chvíle, očisťuje myseľ a prehlbuje vnímanie. Sviečky z Impulzu sú stolové dekoratívne sviečky s rozmanitými prírodnými štruktúrami – kvetmi, listami, ihličím, škoricou, vetvičkami i kamienkami, doplnené kolekciou interiérových dekorácií z dreva a smaltovanými šperkmi v rozmanitej farebnej škále. Ponuka sviečok sa sústavne inovuje, pri ich výrobe sa experimentuje s rôznymi technológiami, pigmentmi, ale aj s prírodnými materiálmi. Vďaka svojmu dizajnu a kvalite sa sviečky stali vyhľadávaným obľúbeným produktom. Novú kolekciu prírodných sviečok vytvorili klienti Pracovno-socializačného centra Impulz v sviečkárskej a stolárskej dielni a tiež v rehabilitačnom stredisku pod vedením pracovných asistentov a vďaka finančnej podpore Mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Pracovno-socializačné centrum (PSC) Impulz je občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím začleniť sa do spoločnosti, aby mohli pracovať, vzdelávať sa, mať svoj rodinný život a priateľov. Z chránených dielní a rehabilitačného strediska ponúka širokú škálu vytvorených výrobkov za odbornej asistencie majstrov a sociálnych pracovníkov.

web od 2day