Koniec blata na Blagoevovej

Lokalita na Blagoevovej ulici medzi domami s číslami 12 a 14 už nebude robiť starosti obyvateľom blízkeho okolia, ako aj tým, ktorí si prídu splniť daňovú povinnosť na neďaleké Oddelenie miestnych daní a poplatkov Magistrátu hlavného mesta SR.

Petržalská samospráva sa rozhodla upraviť spomínaný terén, zabezpečila potrebnú projektovú dokumentáciu, ktorá zahŕňa prípravné práce, realizáciu chodníka, opravu schodiska so zábradlím, úpravu časti terasy, hydroizolačné práce i sadovnícke úpravy celého terénu – nové zatrávnenie a výsadbu kríkov a stromov. V rámci rekonštrukcie je nutné pre vybudovanie nového chodníka zo zámkovej dlažby, navoziť zeminu a zdvihnúť tak celý povrch, nakoľko pôvodný chodník bol oproti okolitým spevneným plochám nižšie položený a v nepriaznivom, daždivom počasí bol pre veľmi rozbahnený terén nepriechodný. Ľudia mali veľké problémy dostať sa na zástavku MHD, k obchodom, na daňový úrad a pod., nehovoriac o mamičkách s kočíkmi a starších ľuďoch, pre ktorých bol prechod úplne nemôžný. V prípade priaznivého počasia bude rekonštrukcia ukončená v novembri t.r. Celková, komplexná rekonštrukcia stojí petržalskú pokladňu celkovo 23.385,- € a realizuje ju spoločnosť vybratá v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

web od 2day