Nové ulice v Petržalke sú zaradené do školských obvodov

Pre výstavbu nových domov a s tým súvisiaci vznik nových ulíc dnes petržalskí poslanci schválili nové Všeobecne záväzné nariadenie o školských obvodoch základných škôl v Petržalke.

Týmto VZN petržalská samospráva reflektuje na výstavbu v lokalitách Petržalka City, Janíkove role, Južné mesto (zóny „A“ a „C“) a Kapitulské polia.  Pätnásť novovzniknutých ulíc bolo potrebné zaradiť do jedenástich školských obvodov, ktoré má mestská časť na svojom území.

Lokalita Janíkove role, (ulice Fiľakovská, Sitnianska, Urpínska) a Južné mesto, zóna „C“ (ulice Azúrová, Béžová, Fialová, Žltá a Slnečnicové námestie) sú zaradené do jedenásteho školského obvodu na ZŠ Turnianska 10.

V lokalitách Južné mesto, zóna „A“, (ulice Dropia, Hýlia, Labutia) a Kapitulské polia (ulice Františka Oswalda, Gen. Mjr. Antona Petráka, Ladislava Šefca, Mariána Kochanského) ešte výstavba nezačala, v budúcnosti sa však predpokladá, že tamojšie novovzniknuté ulice budú zaradené do školských obvodov základných škôl Budatínska 61 a Turnianska 10.

Zmeny sa týkajú aj obyvateľov Šustekovej ulice, tá v súvislosti s úpravou školských obvodov bola prerozdelená medzi dva školské obvody. Domy s párnymi číslami a čísla 45, 47, 49 a 51 spadajú do šiesteho školského obvodu – ZŠ Lachova 1. A domy s nepárnymi číslami od 1 do 31 spadajú do jedenásteho školského obvodu – ZŠ Pankúchova.

web od 2day