Petržalka stanovila presné podmienky pre reštauračné zariadenia, herne a iné prevádzky

Petržalské zastupiteľstvo dnes prijalo všeobecne záväzné nariadenie, ktorým stanovuje konkrétne a jasné pravidlá pre prevádzkovateľov reštauračných zariadení, herní, obchodov a iných prevádzok.

Petržalská samospráva týmto nariadením reaguje na podnety a sťažnosti obyvateľov na správanie sa prevádzkovateľov reštaurácií a pohostinstiev a ich zákazníkov. Rovnako aj samotní podnikatelia sa dožadovali stanovenia presných a konkrétnych pravidiel, na základe ktorých môžu vykonávať ich podnikateľskú činnosť. Nový návrh, ktorý dnes poslanci schválili, je postavený tak, aby mestská časť ešte pred povolením prevádzky mala názor dotknutých obyvateľov, najmä ak má byť prevádzka v bytovom dome.

Petržalská samospráva v tomto nariadení rozdeľuje reštauračné zariadenia podľa toho, či sa nachádzajú v bytovom alebo rodinnom dome, alebo mimo nich; určuje presnejšie pravidlá povoľovania prevádzkovej doby; bližšie stanovuje podmienky, za ktorých je možné žiadať o predĺženie prevádzkovej doby; samostatnú časť venuje prevádzkovaniu herní, návrh je tiež doplnený o prílohy (oznámenia a žiadosti), ktoré prevádzkovatelia potrebujú pri komunikácii s miestnych úradom.

Podnikatelia sú, v zmysle tohto všeobecne záväzného nariadenia, povinní upraviť svoje prevádzkové doby, a to do 30 dní od nadobudnutia účinnosti nového nariadenia, t.j. 1. januára 2013. Pre prevádzky s pohostinskou činnosťou v bytových alebo rodinných domoch  je určená prevádzková doba od 6.00 do 22.00 hod., o hodinu dlhšie smú mať otvorené prevádzky mimo bytových alebo rodinných domov.

web od 2day