Vianočné trhy sa budú niesť v komornej a pokojnej atmosfére

Po prvýkrát prináša Petržalka čaro Vianoc aj do ulíc mestskej časti. V komornej atmosfére sa Petržalčania môžu na chvíľu zastaviť a užívať si predvianočný čas návštevou prvých petržalských vianočných trhov.

Tie odštartujú na verejnom priestranstve pri Chorvátskom ramene ohraničenom ulicami Tupolevova a Jiráskova (miesto v minulosti známe ako Námestie májového povstania českého ľudu) 6. decembra príchodom Mikuláša a rozsvietením vianočného stromčeka. Vianočné trhy najviac s dvanástimi stánkami s občerstvením a iným vianočným tovarom budú mať komornú atmosféru, čomu nasvedčuje nielen počet stánkov, ale aj kultúrny program. Na pódiu, ktoré bude otočené od bytových domov smerom do ulice, odznejú koledy v podaní detí z petržalských škôl a seniorov. Program  bude končiť vždy o 19.00 hod., stánky môžu mať otvorené o dve hodiny dlhšie, t.j. do 21.00 hod. Vianočné trhy v Petržalke majú kopírovať samotný charakter Vianoc ako sviatkov pokoja a pohody. Pre zaistenie poriadku a zamedzenie akéhokoľvek nevhodného správania sa na trhoch zabezpečí mestská časť strážnu službu. Na poriadok a správanie sa návštevníkov bude dozerať aj mestská polícia. Trhy potrvajú do 22. decembra 2012.  

Myšlienka Petržalských vianočných trhov vznikla v petržalskom zastupiteľstve už koncom minulého roka. „V rámci desiatok podujatí pod spoločným názvom Predvianočná Petržalka, ktorá dokresľuje atmosféru zimných dní, tak chceme spolu s poslancami zaviesť novú tradíciu, ktorá by mohla byť popri Dňoch Petržalky ďalším symbolom našej mestskej časti,“ dopĺňa starosta Petržalky Vladimír Bajan.

Program štvrtok 6.12. 2012

 16:00 – 17:00 

PRÍCHOD MIKULÁŠA NA KOČI     

Mikuláš, mažoretky, detský folklórny súbor Hájenka s detskou ľudovou hudbou Jarabinka, deti z MŠ Rovniankova                                                   

17:00 – 19:00

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE PETRŽALSKÝCH VIANOČNÝCH TRHOV

detský folklórny súbor Hájenka a detská ľudová hudba Jarabinka

superstarista Denis  Lacho, z Hlasu Česko Slovenska Dominika Šuľáková

hudobná skupina LOJZO

moderátor Maroš Szalay  

7.12.     17:00 – 19:00

PREZENTÁCIA MŠ, ZŠ, ZUŠ S VIANOČNÝM PROGRAMOM                                            

MŠ Gessayova, MŠ Iľjušinova, ZŠ Dudova, ZŠ Budatínska, ZUŠ Daliborovo nám., SZUŠ Prokofievova

 8.12.     17:00 – 19:00

HUDOBNÉ VIANOCE

skupiny Martina Javor Band a Prešporok                                               

9.12.     17:00 – 19:00

IDÚ MLADÍ KOLEDNÍCI

detské folklórne súbory Lúčka, Hájenka a Jarabinka, mládežnícky súbor Poleno    

 14.12.   17:00 – 19:00

PREZENTÁCIA DENNÝCH CENTIER SENIOROV

Chorus Cantilena z Jaroviec, Susedy – spevácka skupina z Vrakune,  Melódia, Nádej a Radosť

z Petržalky                        

15.12.   17:00 – 19:00

FOLKOVÉ VIANOCE

hudobné skupiny Sklo a Rolničky                                                                                                                                                                                           

16.12.   17:00 – 19:00

PROGRAMOVÉ PÁSMA PRE DETI  

divadelné predstavenie, žonglér Alex, HIP HOP fakulta Lady Mel a Johnnyho  Mečocha, víťazi  speváckej súťaže Pop Hit, detský folklórny súbor Čunovský kŕdeľ                                                                                

21.12.  17:00 – 19:00

  FOLKLÓRNE VIANOCE

SĽUK  a  tanečná skupina Partia                                                                                                                                                                                                                                                                                        

22.12.   17:00 – 19:00

CIRKEVNÉ VIANOCE  

Spevácky zbor pri kostole Svätej Rodiny 

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi – spevokol dospelých

Laudate  a mládežnícka skupina Žiarovky

Kubánkov  sen – tanečná skupina                                                              

 

-zmena programu vyhradená-

 

web od 2day