Starostlivosť o miestne komunikácie v zime

Mnohí už letné pneumatiky vymenili za zimné a je už len otázkou času, kedy teploty klesnú pod bod mrazu, dážď vystrieda sneženie a otestujeme pripravenosť našich cestárov na zimnú službu.

Mestská časť Bratislava-Petržalka zabezpečuje zimnú službu na komunikáciách o dĺžke takmer 100 kilometrov. Ide o komunikácie III. a IV. triedy, verejné priestranstvá, vybrané chodníky ako napríklad chodníky k materským školám, zdravotným zariadeniam, k Domu sociálnych služieb na Medveďovej 21, prístupová komunikácia k nemocnici na Antolskej ulici či parkoviská a schodiská k  terasám v správe mestskej časti.

Zimnú službu v Petržalke zabezpečuje Miestny podnik  verejnoprospešných služieb Petržalka od 15. novembra do 15. marca 2013. Na odhŕňanie snehu a posyp soľou a kamennou drvinou budú mať zamestnanci VPS k dispozícii 7 väčších a menších mechanizmov. Na podnety obyvateľov v súvislosti so zimnou službou bude slúžiť aj zelená linka VPS-ky  s kontaktným telefónnym číslom 02/ 63 820 158.

Zjazdnosť a schodnosť ciest I. a II. triedy a prejazdných úsekov ciest I. až III. triedy, komunikácií pre peších, schodov, lávok a chodníkov zabezpečuje hlavné mesto SR Bratislava.

 

 

web od 2day