Stretnutie jubilantov v sviatočnej atmosfére

Po úspešnej Katarínskej zábave a Katarínskej kvapke krvi podujatia Predvianočnej Petržalky v stredu 28. novembra popoludní pokračovali stretnutím jubilantov v Dome tretieho veku na Poloreckého ulici. Takmer 180 seniorov, ktorí sa tohto roku dožívajú 75, 80, 85, 90 a viac rokov, mestská časť pozvala spoločne na sviatočnú večeru. Po slávnostnom príhovore zástupcu starostu Romana Masára a prípitku vicestarostu Martina Miškova  si jubilanti vypočuli hudobný program, v ktorom zazneli tóny fujary, píšťalky i drumble a krásne ľudové skladby  vystriedala miestna seniorská kapela Eva band.   Kvietky a darčeky hosťom venoval starosta Vladimír Bajan. Stretnutie jubilantov organizuje Mestská časť Bratislava-Petržalka dva krát ročne a aj takýmto spôsobom si chce uctiť  ich aktívny prístup k životu a inšpiráciu pre mladšie generácie.

web od 2day