Petržalka venovala seniorom na Mikuláša nové denné centrum

 Petržalská samospráva splnila sľub daný seniorom a v štvrti, kde doteraz nemali možnosť sa stretávať, otvorila dnes nové denné centrum. Skôr narodeným  obyvateľom prinesie možnosť venovať sa svojim záľubám, ručným prácam, vymeniť si skúsenosti, absolvovať zaujímavé prednášky a inak  tvorivo využiť voľný čas v kruhu svojich rovesníkov. 

Slávnostným prestrihnutím pásky dnes minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter a starosta Petržalky Vladimír Bajan otvorili šieste petržalské  denné centrum pre seniorov so sídlom na Gercenovej ulici.  Ide o lokalitu Dvory, kde dôchodcom najväčšieho bratislavského sídliska  takéto zázemie doteraz chýbalo

„ …aj keď je v súčasnosti  stredobodom verejnej a mediálnej pozornosti mladá generácia, pretože vládne akýsi „kult mladosti“, nesmieme a ani nechceme zabúdať na generáciu starších.  Skôr narodení totiž  právom očakávajú otvorenejší, integrujúcejší a ľudskejší prístup spoločnosti, pretože sú pre nás nenahraditeľným zdrojom hodnôt, skúseností a poznania…“ povedal v úvode minister Ján Richter petržalským dôchodcom a v sprievode starostu Vladimíra Bajan si obzrel nové priestory.   

„Som rád, že v roku, ktorý Európska komisia vyhlásila za rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, môžeme našim seniorom dať takýto významný mikulášsky darček. Nebolo  jednoduché nájsť prostriedky na úpravu týchto priestorov a na materiálne vybavenie“, povedal starosta Vladimír Bajan, zaželal prítomným  seniorom, aby sa v klube cítili čo najlepšie a  využívali ho ako miesto  aktívneho trávenia voľného času. 

Denné centrum v Petržalke na Gercenovej 8  s rozlohou 140 m² má kapacitu pre 50 seniorov .

web od 2day