Multifunkčný športový areál

Multifunkčný športový areál, Dolnozemská – smer na Rusovce
(Predĺženie platnosti územného rozhodnutia)

Popis stavby: Navrhovaný súbor stavieb by mal slúžiť v plnom rozsahu aktivitám športu a rekreácie. Hlavné fukčné celky predstavujú: 1. Multifunkčná aréna DANUBE – reprezentačné priestory na konanie rôznych športových a kultúrnych podujatí. 2. Zimný štadión – ľadová plocha s celoročnou prevádzkou. 3. Aquapark – vnútorné a vonkajšie bazény a vodné atrakcie, súčasťou bude 50 m bazén. 4. Hotel – k navrhovaným rekreačno športovým aktivitám je navrhnutý hotel s 36 lôžkami a spríslušnou vybavenosťou, hotel bude plniť aj funkciu konferencií. Parkovanie je navrhnuté v celom areáli v jednotlivých objektoch, resp. na povrchu v ich blízkosti. Plus je navrhnutý parkovací dom o 2 070 stání.

Žiadateľ o územné rozhodnutie 1.župná, a.s., Sabinovská 16, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná Pôvodné UR: UKSP 16588-TX1/08-Ja-45 zo dňa 5. 12. 2008
Žiadosť o predĺženie platnosti: 5. 11. 2012
Územné rozhodnutie vydané UKSP 20596 TX1/2012 La 21, 5. 12. 2012
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day