Rozpočet na rok 2013 s výhľadom do roku 2015 – upravený po rokovaní Miestneho zastupiteľstva zo dňa 18.12.2012

web od 2day