Vírus v Petržalskej super škole

V novom roku odštartuje Petržalská super škola ďalšou zaujímavou a tematicky veľmi aktuálnou prednáškou pod názvom Vírus na hranici živého a neživého. Prednášajúcim bude virológ Prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc., podpredseda SAV a bývalý predseda Učenej spoločnosti.

Spolu s petržalskými piatakmi sa pokúsi nájsť odpovede na otázky, či sú vírusy živé organizmy, či vždy spôsobujú nejaké ochorenie, ale aj to, akým spôsobom oklamú imunitný systém a aké možnosti ochrany organizmus má, aby nákaze zabránil. Už budúci týždeň v utorok 22. januára  profesor Čiampor žiakov 5. ročníka oboznámi aj s tým, aké sú vírusy staré, čo ich aktivuje a či má vírus nejakého prirodzeného nepriateľa. Aj štvrtá prednáška Petržalskej super školy sa uskutoční v DK Zrkadlový háj, so začiatkom o 10:30 hod..

Decembrová prednáška o chémii v každodennom živote sa vďaka prednášajúcemu Dr. Miroslavovi Bočovi, zástupcovi riaditeľa Inštitútu anorganickej chémie, stretla u siedmakov s veľkým záujmom. Nielenže si žiaci mohli vyskúšať, aké je to byť súčasťou chemickej reakcie a kedy sa z vodíka a kyslíka stáva voda, ale dozvedeli sa veľa aj o čistení odpadových vôd v Petržalke. Z úst prednášajúceho odzneli mená známych chemikov, dokonca nevynechal meno petržalského deviataka Jakuba Malinu, ktorý vďaka svojmu nadšeniu pre chémiu vyhral chemickú olympiádu.

 Petržalská super škola je spoločný pilotný projekt mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kultúrnych zariadení Petržalka a Slovenskej akadémie vied. Jeho hlavným cieľom je priblížiť všetkým žiakom druhého stupňa základných škôl, ktoré zriaďuje petržalská samospráva tie najnovšie vedecké poznatky z rôznych vedeckých oblastí.

Zaujímavosťou a výnimočnosťou celého projektu je, že je určený pre všetkých žiakov spomínaných základných škôl bez rozdielu a že súčasťou prednášok sú informácie o Petržalke, teda mieste, kde deti vyrastajú, chodia do školy a žijú.

 

web od 2day